Silvio Feller ist Europameister im Brazilian Jiu-Jitsu